MİLANO TAHKİM ODASININ ULUSLARARASI TAHKİMDEKİ YERİ - ONGUR&PARTNERS

BLOG

BLOG

MİLANO TAHKİM ODASININ ULUSLARARASI TAHKİMDEKİ YERİ


      Günümüzde uluslararası ticaret, gerek yoğunluk gerekse hacim itibariyle artmıştır ve bu artışa paralel olarak taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafların da bir artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, ticaret hayatının dinamik yapısı gereği, taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların en hızlı ve etkili şekilde çözüme kavuşturulması sıklıkla talep edilmektedir. Bütün bu gelişmeler sonucunda, özellikle uluslararası ticari uyuşmazlıklar kapsamında, çeşitli faktörlerden dolayı aşırı bir iş yüküne sahip olan devlet mahkemelerinden daha hızlı ve esnek yollar öngören alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine olan talep de her geçen gün fazlalaşmaktadır.

 

      Uluslararası ticari uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, uluslararası hukuki uyuşmazlıkların hızlı, pratik ve adil bir şekilde çözülmesini sağlamayı amaçlayan uluslararası tahkimin, -arabuluculuk, uzlaştırma vb. diğer yöntemlerin de yer aldığı- alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde kendisine en sık başvurulan yöntem olduğu rahatlıkla söylenebilir.

 

      Bugün dünyanın birçok yerinde uluslararası tahkim merkezleri bulunmaktadır ve bu merkezlerin sayısı da gittikçe artmaktadır. Seçim yapma konusunda büyük bir çeşitliliğe sahip olan uyuşmazlık tarafları ise, tahkim masrafları, uluslararası mevzuata hakimiyet, konum vb. parametreler temelinde yaptıkları değerlendirme neticesinde uyuşmazlıklarının çözümü konusunda kendilerine en uygun tahkim merkezine müracaat etmektedirler.

 

      Milano Tahkim Odası, Milano Ticaret Odası bünyesinde oluşturulmuş ve gerek İtalya’da gerekse İtalya dışında meydana gelen ticari uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi konusunda 1985 yılından beri hizmet veren köklü bir kurumdur. Bu kurum, daha çok ticari uyuşmazlık çözümünde uzmanlaşmış olup tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Oda, ayrıksı durumlar saklı kalmak üzere, yargılamalarını kendisine ait olan (2010 tarihli) “Tahkim Kuralları”na göre yürütür. Tahkim Konseyi ve Sekreterlik şeklinde iki organa sahip olan Milano Tahkim Odası, ayrıca, “alternatif adalet” alanındaki bilgisini güncel tutmak ve daha da geliştirmek isteyenlere yönelik olarak da, G. Schiavoni Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi aracılığıyla, materyal ve yayın temini faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

      Son yıllardaki gelişmeler dikkate alındığında, İtalya-Türkiye ilişkilerinin hem siyasi hem de ekonomik anlamda oldukça güçlü olduğu gözlemlenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın aşağıda maddeler halinde sunulan bazı verilerinin paylaşılmasında fayda olduğu değerlendirilmektedir*;

 

1. İtalya ile Türkiye’nin ekonomik bağları oldukça güçlüdür. 2017 yılında ikili ticaret hacmi önceki yıla oranla % 11,1 büyüyerek yaklaşık 20 milyar Dolar’a ulaşmıştır.

 

2. İtalya, 2017 yılında Türkiye’nin beşinci büyük ticaret ortağı, en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında altıncı, en fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında ise beşinci olmuştur.

 

3. 2018 Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 1.432 İtalyan firması faaldir ve İtalya Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler bakımından 11. sırada yer almaktadır.

 

4. 2002-2018 Eylül döneminde Türkiye’deki İtalyan yatırımlarının toplamı 3 milyar 569 milyon Dolar iken, aynı dönemde Türkiye’nin İtalya’daki yatırımları ise 412 milyon Dolar’dır.

 

5. 2018 yılının Ocak-Eylül döneminde ikili ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 5 artışla 14 milyar 946 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

6. İtalya’yla olan ikili ticaret hacmi rakamlarının 2020 yılında 30 milyar Dolar’a yükseltilmesi hedefi bulunmaktadır.

 

7. Türkiye-İtalya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) ilk toplantısı, 22 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Müteakip toplantının, önümüzdeki dönemde İtalya’da düzenlenmesi öngörülmektedir.

 

      Söz konusu rakamlar ve bilgiler, İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin ve kapasitesinin ne kadar büyük olduğu konusunda önemli ipuçları vermektedir. Ayrıca, Türkiye’de mukim İtalyan Ticaret Odası Derneği’nin İtalyan ve Türk toplam 700’den fazla üyeye sahip olması da iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin boyutunu ortaya koyar niteliktedir.

 

      Sonuç olarak, günümüz uluslararası ticaretinin ulaşmış olduğu seviye itibariyle taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözüm makamı konusunda tercihin tahkim merkezlerinden yana kullanılmakta olduğu rahatlıkla söylenebilecektir. Bu çerçevede, Türk-İtalyan ticari ilişkileri kapsamında ortaya çıkabilecek ticari uyuşmazlıkların çözümü konusunda doğru tahkim merkezinin belirlenmesi büyük bir önemi haizdir. Sahip olduğu tecrübe ile bilgi-birikim ve altyapı olanakları göz önünde bulundurulduğunda, Milano Tahkim Odasının Türk-İtalyan ticari ilişkileri kapsamında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların başlıca çözüm mercilerinden biri olması gerektiği söylenmelidir.

 

* Burada paylaşılan veriler, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden 19.02.2019 tarihinde alınmıştır. Daha detaylı bilgi için, bkz; Web: http://www.mfa.gov.tr/ .